Counter-Propaganda.com

Nacizmas

Остановим издевательства над русскими

Заявление в Генеральную прокуратуру и Комиссию по радио и телевещанию Литвы с просьбой остановить растущий в Литве противорусский фашизм, а также письмо по этому поводу русскоязычным СМИ.

Пытаюсь хоть как-то противиться поднимающемуся в Литве противорусскому фашизму. В последнее время противороссийская и противопутинская реторика литовских СМИ начала перерастать в разжигание ненависти к русскому народу, его людям, языку и культуре.

skaityti toliau

Baikite kurstyti mus prieš rusus3 n.

Kreipiuosi į prokuratūrą bei LR radijo ir televizijos komisiją, kad būtų stabdoma delfi.lt vykdoma paniekos ir neapykantos rusams (rusakalbiams) kurstymo kampanija. Informuoju apie tai delfi.lt ir rusakalbę žiniasklaidą.

Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.“ – rašo delfi.lt.

skaityti toliau

Adolf Hitler

Nazism again

Adolf Hitler and his Nazism are fiercely condemned because they were sincere, did not conceal their true intentions and lost their war. The worst contemporary Nazis usually waffle about human rights and democracy.

The notion Nazism originated from the short form of the word ‘Nationalsozialist’ – ‘Nazi’, used to refer to members of Hitler’s National Socialist Party.

skaityti toliau

Адольф Гитлер

Фашизм – снова возрождается

Гитлер и его фашизм осуждаются из-за своей искренности – потому что они не скрывали своих намерений и проиграли войну. Сегодняшние фашисты разглагольствуют про свободу и демократию – их ненаказуемость побуждают к возрождению и искренний фашизм.

Понятие фашизм произошло в Италии от названия партии Бенито Муссолини. В Советском Союзе фашистами стали называть, прежде всего, членов гитлеровской партии национал-социалистов – за пределами вывшего социалистического блока их называют «наци».

skaityti toliau

Adolfas Hitleris

Nacizmas – vėl atgimsta

Adolfas Hitleris ir jo nacizmas taip visuotinai smerkiami, nes buvo nuoširdūs, neslėpė savo tikrųjų ketinimų ir pralaimėjo karą. Dabartiniai naciai postringauja apie laisvę ir demokratiją – jų nebaudžiamumo skatinamas, atgimsta ir nuoširdus nacizmas.

Sąvoka nacizmas yra kilusi iš trumpos žodžio „nacionalsocialistas“ formos „nacis“, – taip buvo vadinami Hitlerio nacionalsocialistų partijos nariai.

skaityti toliau

США – призрачная угроза

С помощью ЦРУ США могут конторолировать большинство стран мира. Если непрогнозируемая американская «демократия» приведёт к власти действительно умных фанатиков, разделяющих взгляды Буша, человечество не сможет отразить агрессию США.

Соединённые Штаты Америки часто изображают себя самой демократичной страной мира, государством, в котором максимально гарантируются права человека.

skaityti toliau

JAV – pavojaus šešėlis

Su CŽV pagalba JAV kontroliuoja daugelį pasaulio valstybių. Jei nebeprognozuojama Amerikos „demokratija“ atves į valdžią tokių pažiūrų, kaip Bušas fanatikus su normaliais protiniais gebėjimais, žmonijai bus sunku atsispirti JAV agresijai.

Jungtinės Amerikos Valstijos dažnai vaizduoja save kaip demokratiškiausią valstybę pasaulyje, šalį, kurioje maksimaliai garantuojamos žmogaus teisės.

skaityti toliau

United States – the phantom menace

With the assistance of the CIA, the US controls many countries of the world. If the unpredictable American ‘democracy’ brings to power intelligent fanatics, it will be extremely difficult for mankind to curb US aggression.

Буш и рядовые американцы – фашизм нельзя победить фашистскими методами

Нелюбители Буша изливают свою враждебность на путешествующих за границей американцев. Они хотят остановить поднимающиеся в США фашизм и агрессию, но получается наоборот – те там крепнут ещё больше.

Bušas ir paprasti amerikiečiai – nacizmas nenugalimas nacistiniais metodais

Bušo nemylėtojai išlieja savo priešiškumą ant keliaujančių po užsienį amerikiečių. Jie nori sustabdyti JAV kylantį nacizmą, tačiau išeina atvirkščiai – šis ten dar labiau stiprėja.

Bush and ordinary Americans – Nazi methods are of little use against Nazism

Some opposers of Bush give vent to their anger on Americans travelling abroad. They want Nazism and aggression stop growing in the US, yet they achieve the opposite – making them even stronger.


Sekmadienis. Laimos, gimimo ir laimės deivės, ir Gabijos, židinio ir šeimos deivės, savaitės diena. Taip pat Saulės, Fortūnos, Vestos, Lados, Jėzaus diena.

Šiandien aš tikiu, kad mano veiksmai atitinka Visagalio Kūrėjo valią.

Hitleris

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt – visos kalbos

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021