Counter-Propaganda.com

Judaizmas

Judaizmas – žydų religija, skirtinga nuo žydų tautybės.

Ne visi žydai yra judaistai. Ne visi judaistai yra žydai, pavyzdžiui, karaimai.

Kartais, paprastai teisindami savo nusikaltimus ar dėl kitų politinių priežasčių, religiniai fundamentalistai, tiek judaistai, tiek jų priešai, tvirtina, kad būti judaistu – tas pats, kas būti žydu ar netgi semitu.

el paraíso

Paraíso

Paraíso es la guarida de Yahvé (Dios, Alá) donde él reside con sus querubines y otros ángeles y algunas almas pobres.

No se sabe dónde está el paraíso, quizá debajo del bíblico Monte Sinaí, encima de que Moisés una vez negoció con Yahvé el destino de los judíos.

skaityti toliau

an angel

Angels

Angel is a common name for some species of winged demons who can make love with both women and men and always remain virgin.

Angels do not have gender, as we understand it. However, they can convert to both women and men.

skaityti toliau

un ángel

Ángeles

El ángel es una especie de demonios voladores que sabe hacer el amor con tanto mujeres como hombres y siempre quedarse vírgen.

Ángeles son seres sin sexo —como nosotros lo comprendemos. Pero ellos pueden convertirse en tanto mujeres como hombres.

skaityti toliau

Paradise

Paradise

Paradise (Eden, Heaven) is the den of Yahweh (God, Allah), where he resides with his cherubs and other angels and some poor souls.

It is not clear where exactly Paradise is situated. Most probably it is under the biblical mount Sinai, on which Moses once negotiated with Yahweh.

skaityti toliau


Žinote, kas įdomu Vašingtone? Tai tokia vieta, kur antras spėjimas tapo antrąja prigimtimi.

Džordžas V. Bušas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt – visos kalbos

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021