Counter-Propaganda.com

Genocidas

Genocide and democracy – is stable democracy possible without preceding genocide?

Genocide apparently is a necessary stage of building modern democracy in big states. Democracy functions well only in the countries the politically homogeneous societies of which were historically created by ethnic and religious genocide.

Genocide is considered one of the most horrible crimes. Every ideology maker from the US or Western Europe will tell you that genocide is impossible in true democracy, especially in their respective country.

skaityti toliau

Genocidas ir demokratija – ar stabili demokratija galima be genocido?

Genocidas matomai yra neišvengiamas kuriant demokratiją didelėse valstybėse. Demokratija gerai funkcionuoja tose, kurių politiškai vienalytės visuomenės kažkada buvo sukurtos vykdant religinį bei etninį genocidą.

Genocidas laikomas vienu baisiausių nusikaltimų. Bet kuris JAV ar Vakarų Europos ideologas ar propagandistas nedvejodamas pasakys, kad tikroje demokratijoje genocidas neįmanomas, ypač jo šalyje. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų?

skaityti toliau

Геноцид и демократия – возможна ли стабильная демократия без предшествующего геноцида?

Геноцид видимо является обязательным для создания современной демократии в больших государствах. Демократия хорошо действует только в тех странах, где политически однородные общества были созданы посредством религиозного и этнического геноцида.

Геноцид считается одним из самых страшных преступлений. Любой идеолог или пропагандист из США или Западной Европы без тени сомнения заявит, что в его стране геноцид невозможен.

skaityti toliau


Kas sako, kad manęs ypatingai nesaugo Dievas?

Hitleris

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt – visos kalbos

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2022