Counter-Propaganda.com

Laiškai

bejėgiai

Dar vienas kreipimasis į Europos žmogaus teisių teismą

Paskutinė mano skundo EŽTT dėl lietuvių diskriminavimo Lietuvoje versija.

Tuoj bus du metai, kai bandau sustabdyti begėdišką lietuvių diskriminavimą taip vadinamoje „Lietuvos Respublikoje“. Be jokių pasekmių. Tokiose bylose paprastai EŽTT tampa paskutine instancija, bet aš didelių vilčių nededu. Jų akyse mes – TIK kažkokie lietuviai.

skaityti toliau

bejėgiai

Paraiškos į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir laiškas svajotojams apie Europos Sąjungą

Turiu kreiptis į EŽTT – kaip į paskutinę instanciją, kadangi Lietuvos Respublikos teismai atsisako ginti lietuvių teises. Mes žeminami savo pačių šalyje, ES paverstoje mūsų tautos naikinimo įrankiu.

Šiandien išsiunčiau du pareiškimus į Europos Žmogaus Teisių Teismą ir laišką tiems europiečiams, kurių šalys siekia didesnės integracijos į Europos Sąjungą. Apie tai informavau tiek Europos žiniasklaidos, kiek sugebėjau.

skaityti toliau

vienišas vaikas

Ar Strasbūro teismas gins lietuvių teises į šeimą?

Prašymas Europos žmogaus teisių teismui priversti Lietuvos Respubliką gerbti kitos lyties gyvenimo draugo neturinčių lietuvių ir globos namuose augančių vaikų šeimos gyvenimą.

Atėjo laikas įvykdyti tai, ką pažadėjau.

skaityti toliau

Laiškas ES, prašantis nutraukti svastikos uždraudimo svarstymą

Laiškas Europos Sąjungai, prašantis nesvarstyti svarbaus baltų tikėjimo simbolio svastikos uždraudimo arba svarstyti tai kartu su krikščioniškojo kryžiaus uždraudimu, stabdyti Inkvizicijos, jėzuitizmo atgimimą ES

2007 m. pradžioje per Europos Sąjungą nusirito banga induistų protestų prieš numatomą svarstyti ES svastikos uždraudimą, vėl atkreipusi visuomenės dėmesį į šį politiškai opų klausimą, – atrodė, kad Europos Sąjunga buvo atsisakiusi šio ketinimo po to, kai tam įnirtingai pasipriešino keletas valstybių-narių.

skaityti toliau

Laiškai [katalikų] Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir popiežiui J. Racingeriui, kuriais prašoma oficialiai pasmerkti katalikų šventuosius Vaitiekų bei Brunoną iš Kverfurto ir nebešvęsti jų dienų

Popiežius ragina gerbti religijas ir jų simbolius. Katalikų šventieji Vaitiekus ir Brunonas buvo nubausti už tai, kad išniekino baltų tikėjimo simbolius, todėl Katalikų bažnyčia turi juos viešai pasmerkti.

2005 m. pabaigoje visame pasaulyje musulmonai pradėjo masiškai protestuoti prieš Danijos, o vėliau – ir Švedijos, Prancūzijos bei kitų šalių žiniasklaidoje pasirodžiusias savo pranašo Mahometo karikatūras.

skaityti toliau

Laiškas Toniui Blerui dėl sprogimų Londono metro

Nejaugi Tonis Bleras nesijaučia kaltas dėl 2005 m. liepos 7 d. sprogimų Londono metro aukų? Ką jis pasiūlytų daryti savo tautiečiams, jei ne Irakas, o Britanija būtų okupuota?

Nuo pat agresijos prieš Iraką pradžios 2003 m. vadinamosios „koalicijos“ nariai bijojo, kad irakiečiai ar jiems prijaučiantys musulmonai gali panaudoti jėgą prieš valstybes, pasiuntusias savo karines pajėgas paremti JAV, šioms užgrobiant Iraką. Po to, kai musulmonams, susprogdinant metro stotį Madride, pavyko įtikinti Ispaniją išvesti savo okupacines pajėgas, buvo visiškai akivaizdu, kad atėjo eilė Britanijai.

skaityti toliau


Būk atsargus, kai kovoji prieš pabaisas, kad netaptum vienu iš jų.

Frydrichas Nyčė

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021