Counter-Propaganda.com

Krikščionybė

Jėzus Kristus: dievas? – fokusininkas? – nusikaltėlis? – ligonis?

Evangelijos pateikia liudijimų apie krikščionių pranašo gyvenimą ir mokymą, pagal kuriuos galima spręsti, jog Jėzus Kristus buvo dievas, gabus fokusininkas, pavojingas nusikaltėlis ar tiesiog psichinis ligonis.

Pagal krikščionių interpretaciją, Jėzus Kristus buvo kankinys, pasiaukojęs už žmonių „išganymą“ ir be jokios kaltės nukankintas. Tačiau juk Jėzus nebuvo spontaniškai nulinčiuotas. Jėzus Kristus buvo teisiamas pagal tuo metu Palestinoje galiojusią Romos teisę, o nukryžiavimas buvo standartinė bausmė, kuria bausdavo nuteistus mirti kriminalinius nusikaltėlius, o ne koks nors specialus kankinimo būdas.

skaityti toliau

Laiškai [katalikų] Lietuvos Vyskupų Konferencijai ir popiežiui J. Racingeriui, kuriais prašoma oficialiai pasmerkti katalikų šventuosius Vaitiekų bei Brunoną iš Kverfurto ir nebešvęsti jų dienų

Popiežius ragina gerbti religijas ir jų simbolius. Katalikų šventieji Vaitiekus ir Brunonas buvo nubausti už tai, kad išniekino baltų tikėjimo simbolius, todėl Katalikų bažnyčia turi juos viešai pasmerkti.

2005 m. pabaigoje visame pasaulyje musulmonai pradėjo masiškai protestuoti prieš Danijos, o vėliau – ir Švedijos, Prancūzijos bei kitų šalių žiniasklaidoje pasirodžiusias savo pranašo Mahometo karikatūras.

skaityti toliau

Ar tik Jėzus Kristus nebuvo suvalgytas?

Priėmus prielaidą, kad Jėzus Kristus (jo lavonas) po nukryžiavimo buvo suvalgytas jo mokinių, galima paaiškinti ne tik krikščioniškąją kanibalizmo mistiką, bet ir daugelį kitų krikščionybės mįslių.

Jau nuo seno nekrikščionis glumina daugelio krikščionių atliekami ritualai, susiję su įsivaizduojamu Jėzaus Kristaus (Jėšujos iš Nazareto, krikščionių pranašo, garbinamo kaip dievas ar dievo sūnus) kūno valgymu ar kraujo gėrimu.

skaityti toliau

Krikščionybė – krikščionys užkariavo pasaulį savo begalinio amoralumo dėka

Krikščionybė taip greitai paplito po pasaulį todėl, kad krikščionys nedvejodami griebdavosi pačios begėdiškiausios niekšybės. Ilgą laiką krikščionys garsėjo ne tik savo klasta, bet ir sunkiai besuvokiama netolerancija bei nežmonišku žiaurumu.

Krikščionys yra didžiausia religinė grupė pasaulyje, ir tai yra dažnai pristatoma kaip moralinio krikščionybės pranašumo įrodymas.

skaityti toliau

Pastatyta katalikų išniekintos lietuvių šventovės vietoje katalikų vykdyto lietuvybės žeminimo bei persekiojimo laikais, Vilniaus katedra – didžiausio Lietuvos istorijoje lietuvybės persekiojimo, pažeminimo ir išniekinimo simbolis.

Katalikų bažnyčia ir Lietuva – kodėl Lietuvoje dominuoja katalikai?

Katalikų bažnyčia įsitvirtino Lietuvoje jėgos ir smurto pagalba. Ir dabar ne Romos katalikai, ypač mokyklinio amžiaus vaikai, čia nesijaučia saugiai.

XXI amžiaus pradžios apklausos ir surašymai rodo, kad katalikais save vadina apie 80 procentų Lietuvos gyventojų. Tarybiniais laikais jų buvo beveik keturiskart! mažiau.

skaityti toliau


Jūs negalite kartu vengti karo ir ruoštis karui.

Albertas Einšteinas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com / tema – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021