Counter-Propaganda.com

Baikite kurstyti mus prieš rusus

2014 04 24

Kreipiuosi į prokuratūrą bei LR radijo ir televizijos komisiją, kad būtų stabdoma delfi.lt vykdoma paniekos ir neapykantos rusams (rusakalbiams) kurstymo kampanija. Informuoju apie tai delfi.lt ir rusakalbę žiniasklaidą.

Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.“ – rašo delfi.lt.

Lietuvą užliejo antirusiška propaganda. Rusiškos televizijos uždraudinėjamos, o lietuviškoji žiniaspauda neriasi iš kailio bandydama sukurstyti lietuvius nekęsti rusų.

Neteko girdėti, kad delfi.lt ar kas nors dar iš Lietuvos žiniaspaudos būtų protestavęs dėl rusiškų televizijų uždraudimo. Visos tos blevyzgos apie žodžio laisvę tebuvo savo asmeninėmis privilegijomis susirūpinusių tautiečių žurnalistų veidmainystė.

Aš su tuo negaliu susitaikyti. Mano nuomone, rusai – vieninteliai iš Lietuvos kaimynų, galintys padėti bėdai ištikus, kaip jau yra darę daugelį kartų. Jei delfi.lt įtikintų bukiausiuosius tautiečius pradėti vienaip ar kitaip užsipuldinėti rusus, galutinė lietuvių tautos pabaiga taptų kelių metų klausimu.

Iš kitos pusės, neteko girdėti, kad delfi.lt ar kas nors dar iš Lietuvos žiniaspaudos būtų protestavęs dėl rusiškų televizijų uždraudimo. Visos tos blevyzgos apie žodžio laisvę tebuvo savo asmeninėmis privilegijomis susirūpinusių tautiečių žurnalistų veidmainystė.

Todėl kreipiuosi į Generalinę prokuratūrą bei Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, prašydamas stabdyti didžiausiame Lietuvos interneto portale delfi.lt vykdomą akivaizdžiai nacistinio pobūdžio neapykantos rusams ir rusakalbiams kurstymo kampaniją.

Savo pareiškimą (2 identiškus pareiškimus) išverčiau į rusų kalbą ir siunčiu Lietuvos bei Rusijos rusakalbei žiniasklaidai.

Žinoma, apie savo pareiškimą informuoju ☺ ir delfi.lt.

Laiškas delfi.lt

Sveiki,

Noriu informuoti, kad kreipiuosi į Generalinę prokuratūrą bei Radijo ir televizijos komisiją, prašydamas stabdyti delfi.lt veiklą ir pradėti tyrimą dėl delfi.lt (galimai ir kitų) akivaizdžiai vykdomos rusų bei rusakalbių niekinimo ir neapykantos jiems kurstymo kampanijos.

Mano pareiškimo tekstą galite rasti čia.

Gal bus įdomu ☺ jums ar jūsų skaitytojams? Gal delfi.lt vertėtų savanoriškai nustoti skleisti atvirą nacizmą?

Su geriausiais linkėjimais,
Giedrius Šarkanas

Pareiškimas Generalinei prokuratūrai bei Radijo ir televizijos komisijai

Giedrius Šarkanas


Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai
Lietuvos radijo ir televizijos komisijai


PAREIŠKIMAS
2014-04-24
Vilnius


Mane glumina vis labiau įsibėgėjanti Lietuvos žiniaspaudoje neapykantos rusams bei rusiškai kalbantiems žmonėms kurstymo kampanija. Lietuvos televizijos, laikraščiai bei interneto portalai visaip bando sukurstyti panieką ne tik Rusijai ir jos prezidentui, bet ir rusų kalbai bei kultūrai. Nors to pasekmėje paskutiniu metu nebe taip tyčiojamasi iš lietuvybės ir lietuvių, mano nuomone, rusų niekinimas irgi labai žalingas Lietuvos visuomenei ir valstybei.

Kiek žinau, teismas yra sustabdęs kelių Rusijos televizijos kanalų retransliavimą LR teritorijoje, kiek suprantu – praktiškai už tai, kad skelbė su oficialiąja Lietuvos vyriausybės propaganda nesuderinamas nuomones ir nemalonius faktus bei išdrįso vertinti įvykius Ukrainoje kitaip, nei Radijo ir televizijos komisija. Todėl būtų akivaizdžiai neteisinga pažiūrėti pro pirštus į vis labiau įsibėgėjantį tyčiojimąsi iš Rusijos bei rusų. Dar daugiau, tai gali tapti politiškai pražūtinga, kadangi, paniekos rusams kurstymui stiprėjant, atsiranda pakankamas pagrindas Rusijai pradėti TIESIOGIAI ginti rusakalbių teises Lietuvoje.

Esu privatus asmuo ir neturiu galimybių sekti visos Lietuvos žiniaspaudos. Iš savo asmeninės patirties galiu teigti tiktai, kad didžiausiasis LR interneto portalas – delfi.lt – vykdo nuoseklią neapykantos rusams ir rusakalbiams kurstymo kampaniją. Norėčiau, kad būtų vykdomas teisingumas, VISŲ Baudžiamąjį kodeksą (BK) atvirai ir begėdiškai pažeidinėjančių žiniaspaudos kanalų veikla būtų teisiškai įvertinta, o jų veikla kuo greičiau sustabdyta – kaip ir LR valdžiai neįtikusiųjų Rusijos televizijų retransliavimas.


Ne paslaptis, kad delfi.lt jau kurį laiką be perstojo spausdina neapykantą Rusijai ir jos prezidentui skatinančius straipsnius, kuriais bandoma sudaryti įspūdį, kad Rusija yra Lietuvos priešas, karui su kuriuo reikia rimtai ruoštis – kuriuose tikrai ne mažiau dezinformacijos bei karo propagandos, nei uždraustųjų Rusijos televizijų laidose. Vis dėlto, neteko girdėti, kad Rusijos žiniasklaida kada nors būtų kursčiusi neapykantą žmonėms dėl jų tautybės ar tyčiojusis iš jų kalbos ar tautinės kultūros.

Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis delfi.lt straipsnius – panašių publikacijų teko matyti ir daugiau, tiesiog nebeprisimenu konkrečių pavadinimų. „Keliones gadina ir rusiška muzika“. Jau paties straipsnio pavadinimo užtenka sudaryti įspūdžiui, kad VISA rusiška muzika yra kažkokio žemesnio lygio muzika, kad rusai kaip tauta nesugeba sukurti netgi minimalius standartus atitinkančios muzikos. Akivaizdu, kad tokiu straipsniu skaitytojui peršama nuostata, jog rusai yra nepilnavertė, žemesnės kultūros tauta, nesugebanti netgi sukurti lietuviams „kelionių negadinančios“ muzikos.

Ką daryti, jei atėjus pavalgyti skamba rusiška muzika“. Tai – dar vienas delfi.lt straipsnis ta pačia tema. Skaitytojui dar kartą įtvirtinama nuomonė (formuojama nuostata), kad rusiška muzika yra žemesnio lygio muzika, kurios savęs gerbiantis žmogus laisva valia niekada nesiklausytų. Delfi.lt bando sudaryti įspūdį, kad Vilniuje rusiška muzika laikoma blogo tono požymiu („pripažino, kad sostinės baruose susiklosčiusi „nerašyta taisyklė rusiškos muzikos negroti“). Taigi dar kartą bandoma įtikinti skaitytojus, kad rusai yra menkavertė, nekultūringa tauta, kurios muzikos klausytis yra nepadoru, neetiška, nenatūralu. Rusų kaip žemesnės tautos įvaizdį siekiama įtvirtinti prie straipsnio įdedant rusų dainininko fotografiją, matomai taip begėdiškai sumanipuliuotą, kad būtų sudarytas jo, o kartu – ir visos rusų tautos, silpnaprotystės įspūdis.

Pagaliau trečiajame straipsnyje – „K. Jovaišas. Lietuvos rusai: šalies patriotai ar penktoji Putino kolona?“ – iš rusakalbių atvirai tyčiojamasi, jie faktiškai vaizduojami primityviais, su žmonėmis nedaug ką bendro turinčiais gyvuliais.

Svarbu ir kita: jeigu potencialios naudos dydis palyginti su potencialiu nuostoliu yra gana didelis, tai rusiškojo pasaulio salelės turi polinkį ir interesą šlietis prie stipresniojo. Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai, tokie kaip neapykanta, fanatizmas, isterija, baimė, susižavėjimas, entuziazmas bei godumas.

Šis neseniai (2014 m. balandžio 22 d.) pasirodęs straipsnis matomai žymi naujo etapo pradžią tyčiojimosi iš rusų kampanijoje – jie tiesiai šviesiai įvardinami primityviais pusiaužmogiais: „Rusakalbių nejaudina argumentai, kurių jie negali ir nenori suprasti, juos paveikia šiurkštūs ir stiprūs jausmai…“ Susidaro įspūdis, kad skaitai Hitlerio parašytą tekstą apie rusus ir kitus slavus – trūksta tik žymiojo „Untermenschen“. Dar daugiau, šio straipsnio autorius įvardintas kaip mokslų daktaras ir advokatas, taip suteikiant jam eksperto autoritetą ir praktiškai įtikinėjant skaitytojus, kad yra moksliškai nustatyta, jog rusakalbiai nėra pilnaverčiai žmonės – kaip jau kartą buvo „įrodę“ Trečiojo Reicho mokslininkai.

Be abejo, delfi.lt vykdoma rusų ir rusakalbių niekinimo, lietuvių nuteikinėjimo prieš juos kampanija nėra unikali. Kaip visuotinai žinoma, būtent taip buvo pradėta išstūminėti iš visuomenės žydus Vokietijoje 4 praeito amžiaus dešimtmetyje. Vokiečiams buvo be perstojo kalama į galvą kad žydai – žemesnio proto žmonės, kad jų sukurtas menas bevertis, o kultūra – žema ir gėdinga. Panašiai, kaip dabar delfi.lt, vokiečiams buvo be perstojo demonstruojami specialiai sugyvulinti žydų portretai, sudarant įspūdį, kad žydai – iš tikrųjų primityvi, protiškai atsilikusi tauta, o jų kultūros bei jų sukurto meno reikia vengti ir gėdytis.

Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta:

Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Akivaizdu, kad ši BK norma buvo grubiai pažeista visais 3 mano nurodytais straipsniais. Delfi.lt niekino rusus ir tyčiojosi iš jų dėl jų tautybės, vaizduodama rusišką muziką kaip kažką nepadoraus ir vengtino vien todėl, kad ji rusiška, o taip pat tyčiojosi, niekino bei skatino neapykantą rusakalbiams (o kartu – ir rusams) dėl jų kalbos (o kartu – ir tautybės).

Prieš 80 metų naciams pavyko įtikinti daugumą vokiečių paniekinti žydus bei slavus ir nesipriešinti jų persekiojimams ar netgi fiziniam sunaikinimui. Manau, kad dabar nereikėtų leisti delfi.lt ir pan. įstaigoms nebaudžiamai kurstyti neapykantą rusams Lietuvoje. Norėčiau, kad būtų kuo greičiau sustabdyta jų veikla (kaip ir Rusijos televizijų) ir pradėti tyrimai dėl jų galimai įvykdytų bei vykdomų nusikalstamų veikų. BK 170 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.


Noriu pastebėti, kad delfi.lt vykdoma neapykantos rusams kalbos ir tautybės pagrindu kurstymo kampanija be galo pavojinga. Iš vienos pusės, lietuvių ir rusų istorija labai glaudžiai susijusi. Didelė dalis rusakalbių gyvenamų žemių ilgai buvo LDK dalimi, didelė dalis Lietuvos ilgai buvo Rusijos (vėliau – TSRS) dalimi. Rusija išgelbėjo lietuvių tautą nuo sulenkinimo, grąžino Lietuvai Vilnių bei Klaipėdą. Didžioji lietuvių dalis mėgsta rusišką muziką, pastoviai žiūri rusų filmus bei serialus, turi rusakalbių draugų ir giminių. Todėl rusų marginalizavimas turėtų pražūtingų pasekmių, nuskurdintų tiek dvasiškai, tiek kultūriškai tiek rusus, tiek, ypač, pačius lietuvius.

Iš kitos pusės, jei nebus sustabdyta delfi.lt ir panašių įstaigų veikla ir nebus nubausti Baudžiamąjį kodeksą pažeidę asmenys, taps akivaizdu, kad rusai Lietuvoje yra niekinami ir diskriminuojami, palyginus su kitomis tautinėmis mažumomis, tokiomis, kaip žydai, čigonai ar lenkai. Užtenka palyginti mano nurodytus delfi.lt straipsnius su akivaizdžiai nekaltu atsitiktinio interneto komentatoriaus papokštavimu apie lenkus, už kurį pastarasis buvo nuteistas kaip visuomenei pavojingas nusikaltėlis (žr. delfi.lt, „Nuteistas panevėžietis, internete lenkus išvadinęs „tūpa“ tauta“). Tuo tarpu iš rusų begėdiškai besityčiojantys delfi.lt žurnalistai yra profesionalai, Jovaišas – netgi mokslų daktaras ir advokatas! Pagaliau delfi.lt turi didžiausią auditoriją Lietuvoje.

Padėtį daro dar pavojingesne tai, kad ir šiaip beveik visa LR žiniaspauda paskutiniu metu yra persisunkusi antirusiška isterija – tiesioginis viešas rusų niekinimas gali sukurstyti realius smurto prieš rusakalbius protrūkius, kurie greičiausiai taptų pražūtingi lietuvių tautai ir valstybei. Nesustabdžius ardomosios delfi.lt ir pan. veiklos ir nenubaudus kaltųjų, Rusija ir jos prezidentas gautų PILNĄ TEISĘ pareikšti, kad rusai ir rusakalbiai Lietuvoje yra begėdiškai žeminami bei diskriminuojami, įvesti Lietuvai dar griežtesnes sankcijas, o gal netgi jėga apginti savo tautiečius.


Todėl prašau: 1) Sustabdyti neapykantos tautybės bei kalbos pagrindu kurstymo kampaniją vykdančio delfi.lt veiklą (taip, kaip buvo sustabdytas Rusijos televizijų transliavimas) ir pradėti tirti mano nurodytus jo akivaizdžiai galimai įvykdytus BK 170 straipsnio 2 dalies pažeidimus, o taip pat ištirti kitas paskutinio meto delfi.lt publikacijas rusų kalbos, rusų ir rusakalbių temomis;

2) Ištirti visos Lietuvos žiniaspaudos veiklą paskutiniu metu, nustatyti, kas dar kursto neapykantą tautiniu ar kalbos pagrindu, sustabdyti jų veiklą ir nuteisti kaltuosius. (Aš asmeniškai neturiu laiko LR žiniaspaudos nusikalstamoms veikoms tirti, pradžiai galiu pasiūlyti 1 pavyzdį: „Slidinėjimo malonumą Baltarusijoje gadina tik prastas maistas ir rusiška popmuzika“.)


Giedrius Šarkanas

Ką apie tai galvojate?


Įveskite pirmuosius du skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Jei žmogus priima negalvodamas tai, kas ateina iš toli, jis atras kančią šalia savęs.

Konfucijus

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2022