Counter-Propaganda.com

Lietuva ir lietuvybė – panieka ir patyčios po nepriklausomybės euforijos

2006 02 16

Lietuva pergyvena nuosmukį. Lietuvybė, lietuvių kalba ir pati lietuvių tauta yra tapusios paniekos ir pasityčiojimo objektais.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais atrodė, kad lietuvybė suklestės

Vos tik Lietuva atgavo nepriklausomybę, lietuvius užliejo euforija – baigėsi pusę šimtmečio trukusi svetimšalių priespauda, ir lietuvių tauta atgavo išsvajotąją laisvę pačiai spręsti savo likimą.

Lietuvybė, tuo metu suvokta kaip vertybė, padėjusi ištverti okupaciją ir iš jos išsivaduoti, perėjo naujai atkurtos tautinės valstybės apsaugon. Tuo metu atrodė, kad niekas už Lietuvos valstybę negalėtų geriau pasirūpinti ja, o taip pat – naujai įtikėtais laisve, demokratija ir teisingumu.

Iliuzijos greitai žlugo

Lietuvybė neilgai išliko Lietuvos valstybės prioritetu. Lietuvos valstybinė propaganda pradėjo visais būdais reklamuoti JAV, o vėliau – Vakarų Europos masinę kultūrą, kaip tobulos kultūros pavyzdžius, kuriuos reikia beatodairiškai mėgdžioti. Originali lietuviška kultūra greitai tapo tarybinių laikų atsilikimo simboliu.

Ir pati Lietuvos vyriausybė netrukus tapo nuolankia tarptautinių organizacijų ar net atskirų valstybių nurodymų vykdytoja.

Lietuvybė tapo patyčių objektu

Lietuvos vyriausybei pradėjus žemintis ir žeminti Lietuvą prieš Izraelį, lietuvybė ne tik prarado savo per tarybinius laikus išsaugotą vertę ir prestižą, ji tapo visuotiniu paniekos ir patyčių objektu.

Zurovo bei kitų Izraelio ekstremistų pradėtas begėdiškas šmeižtas ir tyčiojimasis iš lietuvių tautos tapo mėgiamu Lietuvos žiniasklaidos arkliuku.

Lietuvių kalba greitai prarado savo prestižą

Korupcija greitai pavertė tuščiais žodžiais tuos kelis įstatymus, kurie dar reikalauja nors šiek tiek gerbti valstybinę kalbą.

Anglų kalba sistemingai išstumia lietuvių kalbą iš Lietuvos miestų, daugelis verslininkų bei versliųjų žurnalistų paprasčiausiai spjauna į tai, kad savo įmones, radijo stotis ar laikraščius yra įsteigę Lietuvoje.

Juk netgi Tarybų Sąjungoje lietuvių kalba buvo kur kas labiau gerbiama nei dabar Lietuvos Respublikoje!

Valstybinės valdžios institucijos atvirai niekina Lietuvos Konstituciją, kad įtiktų įžūliems užsieniečiams

Konstitucija aiškiai nurodo, kad prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir yra ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje.

Tačiau kai įžūlus JAV pilietis Valdas Adamkus vis tiek panoro tapti Lietuvos prezidentu, jam buvo leista dalyvauti rinkimuose, tuo parodant, kad amerikiečiams Lietuvos konstitucija negalioja.

Tada Lietuvos konstituciją išniekino ir pats Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkas, priimdamas Adamkaus prezidento priesaiką.

Zenonas Vaigauskass
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas

Vaigausko vadovaujama Vyriausioji Rinkimų Komisija jau ne kartą ciniškai išniekino Konstituciją.

Kai reikia vykdyti Komisijos narius skiriančių politikų užgaidas, VRK ignoruoja pačius begėdiškiausius rinkimų teisės pažeidimus.

Įdomu, kokias paslaptis saugo storos VRK būstinės sienos, kur per patį balsų skaičiavimo įkarštį neretai išeina iš rikiuotės kompiuteriai ar atsiranda kitų nesklandumų, kuriems pasibaigus, balsavimo rezultatai iš esmės pasikeičia ir kur balsų skaičiavimą prižiūri tokie veikėjai kaip daugiametis VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas?

Lietuvos valstybinės institucijos ir toliau begėdiškai tyčiojasi iš Lietuvos konstitucijos, visiškai jos nepaisydamos kiekvieną kartą, kai puola vykdyti ES komisarų įgeidžius. Nepagarba konstitucijai Lietuvoje jau yra tapusi tvirta tradicija.

Melas ir propaganda klesti, ir tai jau nebestebina

Seniai verslo struktūrų privatizuota Lietuvos žiniasklaida nedrįsta parašyti tiesos apie labai dažnai į nusikaltimus panašias gausias Lietuvos politikų klaidas tiek vidaus, tiek užsienio politikoje.

Po daugelio savarankiškai mąstančiųjų valymo metų savo darbo vietas išsaugojo tik tie politikos žurnalistai, kurie be skrupulų kurpia gerai apmokamus užsakomuosius straipsnius bei laidas. Užsakomasis melas yra tapęs normalia žiniasklaidos praktika.

Propagandai tarnauja oficialioji Lietuvos istorija ir mokykliniai vadovėliai

Oficialioji Lietuvos istorijos versija atspindi tik tuos istorinius faktus, kurie naudingi valdantiems politikams. Todėl oficialioji istorija kur kas panašesnė ne į mokslo objektą, o į užsakomųjų reklaminių straipsnių rinkinį, liaupsinantį Katalikų bažnyčią ir demonizuojantį Rusiją.

Panašiems tikslams tarnauja ir dabartiniai mokykliniai istorijos vadovėliai, kurie pagal propagandos kiekį nė kiek nesiskiria nuo savo tarybinių pirmtakų – tik dabar siekiama išaukštinti kitus stabus.

Lietuvos „demokratija“ visai nepanaši į demokratiją

Su Adamkaus išrinkimu į prezidentus prasidėjusi, o referendumo dėl stojimo į Europos Sąjungą metu galutinai įsitvirtinusi Lietuvos konstitucijos niekinimo tradicija privedė iki to, kad dabar įstatymo valdžia Lietuvoje nebeegzistuoja.

Korupcija, beteisiškumas, piktnaudžiavimas valdžia, balsų pirkimas, žiniasklaidos kontrolė yra pasiekę tokį lygį, kad, palyginus su Lietuva, tobula demokratija atrodo netgi kaimyninė Baltarusija. Tai liudija ir atitinkamos visuomenės apklausos abejose šalyse.

Negi tik to nusipelnėme?


Įveskite paskutinius du skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Patriotas turi būti pasiruošęs ginti savo šalį nuo savo vyriausybės.

Edvardas Ebis

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021