Counter-Propaganda.com

Kodėl noriu priešintis propagandai

2012 05 01

Visų pirma, nekenčiu apgaulės

Aš ne toks naivus, kad manyčiau, jog tobulas teisingumas yra kažkas daugiau, nei graži svajonė. Vis dėlto, kai kas nors tvirtina vykdantis teisingumą, aš tikiuosi, kad tai yra būtent teisingumas – t.y. visiems vienodas teisingumas. Pavyzdžiui, jei valstybė (ar asmuo) skelbiasi žudantis savo priešus todėl, kad šie pažeidinėja žmogaus teises, aš galiu su tuo sutikti TIKTAI tuo atveju, jei ta šalis (ar asmuo) pati nepažeidinėja žmogaus teisių.

Nenuginčijamas propagandos kenksmingumo įrodymas
Džordžas Bušas Jaunesnysis

Todėl Hitleris man atrodo mažiau atstumiantis nei, sakysime, Džordžas Bušas Jaunesnysis. Hitleris (praktiškai) nužudė daugybę žmonių Antrojo pasaulinio karo metu siekdamas išvalyti savo imperiją nuo jam nepatinkančių tautų. Skamba žiauriai, tačiau bent jau buvo nuoširdu.

Bušas (praktiškai) nužudė daugybę žmonių Irake tvirtindamas, kad Irakas turėjo masinio naikinimo ginklų, buvo žudomi taikūs žmonės ir pažeidinėjamos žmogaus teises. Tačiau iš tikrųjų Irake nebuvo masinio naikinimo ginklų, o Bušo armija bei specialiosios tarnybos taip pat dideliais mastais žudė irakiečius ir pažeidinėjo žmogaus teises.

Taigi Bušo nusikaltimai ne ką tesiskyrė nuo Hitlerio nusikaltimų, tačiau Bušas juos viešai teisino įžūliai meluodamas. Mano akyse to užteko paversti Bušą kur kas šlykštesniu nusikaltėliu, nei pats Hitleris. (Žydai ir daugelis slavų greičiausiai nesupras mano samprotavimų, kadangi Hitleris žudė jų tautiečius, o Bušas – tiktai musulmonus.)

Propaganda stumia žmoniją susinaikinimo link

Kylant milžiniškoms grėsmėms, tokioms kaip globalinis atšilimas, gyventojų perteklius, galimos pandemijos ir pan., žmonijai tiesiog būtinai koordinuoti savo veiksmus.

Paskutinio meto kariniai ir ekonominiai JAV pralaimėjimai aiškiai parodė, kad pasaulis netaps vieninga iš Vašingtono valdoma imperija. Tik savanoriškas bendradarbiavimas gali padėti žmonijai įveikti didžiuosius laikmečio iššūkius.

Tačiau tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas bus įmanomas tik tada, kai VISOS pasaulio tautos pradės gerbti viena kitą ir, visų pirma, nuoširdžiai šnekėti viena su kita. Tai reiškia, kad galime išlikti tik atsisakę propagandos.

Negaliu sugalvoti geresnio pavyzdžio apie žudantį veidmainystės ir propagandos poveikį už tai, kas įvyko po 2001-jų rugsėjo 11-osios.

Amerikonai dar ir dabar negali suprasti kiek žmonių visame pasaulyje tyliai džiaugėsi Muhamedo Atos ir jo bendražygių išpuoliu prieš kruvinąjį pasaulio budelį, išžudžiusį šimtus tūkstančių taikių žmonių Korėjoje, Vietname, Jugoslavijoje ir dar daug kur kitur.

Tačiau tiktai palestiniečiai nuoširdžiai ir atvirai šventė tai, kas atrodė panašu į mažą trupinėlį teisingumo už istorinius JAV nusikaltimus. Vos ne visų pasaulio tautų vyriausybės užvertė JAV formaliais laiškais su veidmainiškomis užuojautomis, propaganda, kurios tikslas buvo paslėpti tikruosius jų piliečių jausmus.

To pasekmėje jankiai naiviai įsitikino, kad visas pasaulis juos palaiko ir kad jie gavo moralinę teisę okupuoti Afganistaną bei Iraką.

Kaip dabar akivaizdu, okupaciniai karai ne tiktai pavertė šias šalis griuvėsiais – jie įstūmė pasaulį į sunkią ekonominę krizę. Ir visiškai aišku, kad JAV skaudžiai apsiriko dėl moralinės paramos, kurią tikėjosi turinčios po Rugsėjo 11-osios.

Jeigu tiktai eiliniai amerikonai būtu galėję matyti tas piktdžiugiškas šypsenas, su kuriomis milijardai žmonių Europoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje stebėjo į Bokštus Dvynius įsirėžiančius lėktuvus! Vietoj to, jie girdėjo tiktai oficialiąją propagandą, įteigusią klaidingą įsitikinimą savo teisumu.

Už šią veidmainystę jau sumokėta milžiniška kaina, ir mes dar nežinome, kas laukia ateityje.

Aš turiu asmeninių priežasčių šlykštėtis kapitalizmo propaganda

Aš gimiau ir užaugau Tarybų Sąjungoje. Paauglystėje šlykštėjausi tarybine propaganda, tvirtinusia, kad Tarybų Sąjungos Komunistų Partija geriausia pasaulyje, kad socializmas – didžiausias žmonijos pasiekimas ir pan.

Buvau įsitikinęs, kad tarybinė Lietuvos okupacija buvo žalinga mano šaliai, kad laisvė ir nepriklausomybė paverstų jų gyvenimą daug geresniu ir tesingesniu.

Todėl nuoširdžiai džiaugiausi Tarybų Sąjungos iširimu. Tačiau dabar, kai matau, kas įvyko su Lietuva ir visu pasauliu nuo tada, kai Tarybų Sąjunga buvo sugriauta, kaip vadinamosios vakarietiškosios valstybės niekina neturtingųjų šalių piliečių teises, kokia akiplėšiškai veidmainiška vakarietiškoji propaganda, supratau, kad mano vaikystėje nekęstoji tarybinė propaganda daugeliu savo aspektų buvo visiškai teisi!

Dabar, kai matau, kiek Kinijos komunistų partija yra pranašesnė už vakarietiškąsias valdančiąsias partijas, kartais jaučiu tam tikrą kaltę už savo paaugliškus priešiškus jausmus Tarybų Sąjungai, Rusijai (būdamas maždaug 11 metų pagalvodavau kaip būtų gerai susprogdinti Kremlių kaip atpildą Rusijai už Lietuvai padarytas skriaudas ☺) ir tarybiniams komunistams. Dabar, kai apgailestauju dėl Tarybų Sąjungos iširimo (nors priešingu atveju greičiausiai irgi būčiau disidentas ☺), jaučiu pareigą viešai išsakyti tai, ką galvoju apie jos alternatyvą.

Negaliu ramiai žiūrėti kaip veidmainiai Vakarų vadai apvaginėja Lietuvą begėdiškai blevyzgodami apie demokratiją, rinkas ar „vieningą Europą“.

Propaganda yra vienas didžiausių žmonijos priešų, ar ne?


Įveskite antrąjį ir trečiąjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Tikras patriotizmas kartais verčia vyrus vienu laikotarpiu elgtis visiškai atvirkščiai, nei kitu, o motyvas, sukeliantis jiems troškimą elgtis teisingai, išlieka visiškai tas pats.

Robertas Ly

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021