Counter-Propaganda.com

Kodėl negerbiu agresyvių religijų

2012 05 02

Kai kalbama apie tikėjimą ir religiją, nepuolu pirmas

Bendrai paėmus, aš giliai gerbiu asmeninius kitų žmonių gyvenimus. Stengiuosi nepristoti su šnekomis apie tai, ką manau apie kitų žmonių gyvenimo būdą, tikėjimą, lytinę orientaciją ar pan. Nesidomiu kokiam dievui kiti meldžiasi ar nesimeldžia, kurią šventyklą lanko ir t.t.

Vis dėlto, jei kas nors pradeda demonstruoti savo pažiūras ar netgi bando atversti mane ar kitus žmones į savo religiją, jaučiuosi įgijęs teisę kritikuoti jo nuomones bei tikėjimą. Tačiau jei toks žmogus išlieka mandagus, ir mano kritika paprastai išlieka nuosaiki.

Kitu atveju visa mano pagarba kito nuomonei visiškai išgaruoja. Nesirenku priemonių prieš tuos, kurie bando primesti savo pažiūras kitiems.

Aš negerbiu pažiūrų nei žmonių, nei organizacijų, kurie: patys negerbia kitų požiūrio, bando primesti savo pažiūras fizinės ar psichologinės prievartos pagalba ar primetinėja savo moralę kietiems per teisę ir politiką.

Negerbiu dievų, kurie patys negerbia kitų dievų ir jų pasekėjų

Niekada nekritikavau jokio dievo, kuris nebūtų demonstravęs nepagarbos kitiems dievams ir religijoms. Aš suprantu, kad kiti gali pasirinkti savo dievus, o ne manuosius – Raganą ir kitus. Neabejoju, kad jie žiauriai apsirinka, tačiau jokiu būdu nedrįsčiau kritikuoti jų pasirinkimo ar ginčyti šventos kiekvieno žmogaus teisės klysti.

Tačiau yra dievų, kurie, bent jau pagal jų pasekėjų šventuosius raštus, negerbia kitų dievų ir žmonių, kurie jiems meldžiasi. Pavyzdžiui, 112-je Korano suroje tvirtinama, kad Alachas yra vienintelis dievas. Tai reikštų, kad visi kiti dievai arba yra netikri dievai, arba iš viso neegzistuoja. Kaip suprantu, viskas, kas surašyta Korane, Mahometo lūpomis yra padiktuota paties Alacho.

Pagal Torą, Jahvė (krikščionių Dievas) tiesiogiai įsakė savo pranašui Mozei, kad būtų sunaikintos šventovės žmonių, gyvenančių žemėje, kurią šiojo vadovaujami žydai ruošėsi okupuoti.

Jūs turite su jais šitaip pasielgti: sugriaukite jų aukurus, sudaužykite jų šventuosius akmenis, nukirskite jų stulpus ir sudeginkite jų stabus ugnyje.

Pakartoto įstatymo knyga, 7/5

Pagal Luko evangeliją, 11/23, Jėzus (Kristus) tiesiai šviesiai pareiškė: „kas ne su manimi, tas prieš mane“. Taigi visi ne krikščionys yra krikščionių dievo (numatomai, ir jo pasekėjų) priešai.

Korane, Talmude ir Biblijoje yra šimtai panašių pavyzdžių. Didžiųjų monoteistinių religijų dievai: Alachas, Jėzus ir Jahvė – yra ne kartą pabrėžę savo nepagarbą kitiems dievams, jų religijoms bei tikintiesiems. Tokiu būdu šie trys dievai negrįžtamai prarado visas savo teises į mano pagarbą, nesvarbu kiek ir kokių kruvinų pasekėjų jie beturėtų.

Akiplėšiškos religijos to nusipelno

Beveik visame pasaulyje matau religines organizacijas, siekiančias primesti savo moralę ištisoms visuomenėms.

Akivaizdu, kad ne musulmonams šariato teisė yra slegianti ir žeminanti. Nepaisant to, kai kurios musulmoniškos šalys yra tvirtai nusprendusios primesti ją visiems ir kiekvienam savo teritorijoje ar net už jos ribų.

Europoje ir Amerikose krikščioniškosios bažnyčios siekia formuoti teisę pagal savo tikėjimą. Abortų draudimai, homoseksualų diskriminavimas ir dauguma krikščioniškų valstybinių švenčių tėra tik patys akivaizdžiausi pavyzdžiai.

Lietuvoje Katalikų bažnyčia nesidrovėdama viešai spaudžia politikus. Katalikų vadovai dažnai viešai įžeidinėja kitas religijas bei asmenis, tame tarpe mane ir lietuvietybę, o (faktiškai katalikiška) vyriausybė ir teisėsauga tai priima kaip savaime suprantamą dalyką.

Lietuvoje dar vis mažai musulmonų, todėl islamas manęs per daug nedomina. Tačiau nevaldomai siautėjanti Katalikų bažnyčia jau tapo viena didžiausių lietuvių tautos problemų.

Agresyvios žydų organizacijos didina savo spaudimą Lietuvai su akivaizdžiu siekiu apiplėšti mano šalį, kaip tai daro daugelyje vietų visame pasaulyje. Ne vienas įžūlus judaistas yra viešai įžeidinėjęs lietuvius kaip tautą ir kaip naciją.

Taigi turiu pakankamai priežasčių negerbti krikščionybės, katalikybės ir judaizmo bei priešintis jų propagandai visomis įmanomomis priemonėmis. Stengsiuosi padaryti viską, ką sugebu, kad galėčiau atskleisti kruviną tikrąjį šių religijų veidą. Faktiškai tai – vienintelis realus dalykas, kurį galiu padaryti gindamas savo tikėjimą, tautą, šalį ir laisvę nuo agresyviųjų religijų.

Ar jaučiate pareigą gerbti netgi tuos,kurie negerbia jūsų?


Įveskite pirmuosius du skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Kodėl aš gimiau su tokiais amžininkais?

Oskaras Vaildas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021