Counter-Propaganda.com

Laiškas ES, prašantis nutraukti svastikos uždraudimo svarstymą

2007 02 01

Laiškas Europos Sąjungai, prašantis nesvarstyti svarbaus baltų tikėjimo simbolio svastikos uždraudimo arba svarstyti tai kartu su krikščioniškojo kryžiaus uždraudimu, stabdyti Inkvizicijos, jėzuitizmo atgimimą ES

Laiško parašymo aplinkybės

2007 m. pradžioje per Europos Sąjungą nusirito banga induistų protestų prieš numatomą svarstyti ES svastikos uždraudimą, vėl atkreipusi visuomenės dėmesį į šį politiškai opų klausimą, – atrodė, kad Europos Sąjunga buvo atsisakiusi šio ketinimo po to, kai tam įnirtingai pasipriešino keletas valstybių-narių.

Pasirodė, kad naujo svastikos uždraudimo svarstymo iniciatorė buvo Europos Sąjungai vadovauti pradėjusios Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Priežastys, paskatinusios parašyti šį laišką

Svastika yra pagrindinis pagrindinio Lietuvos (tradicinio) dievo – Perkūno simbolis, ir jos uždraudimas reikštų senojo Lietuvos tikėjimo (o taip pat ir latvių, keltų ir kitų istorinių indoeuropiečių tikėjimų bei religijų) kriminalizavimą ir uždraudimą.

Tiek šimtmečių kentėjusi Katalikų bažnyčios persekiojimą, tradicinė Lietuvos religija vis dar labai nedrąsiai atgimsta ir turi būti visokeriopai ginama. Svastikos uždraudimas būtų skaudus smūgis lietuviškam tikėjimui.

Dar daugiau svastikos uždraudimas būtų ne kas kita, o to paties nacizmo apraiška.

Mane labai stebina tai, kad dauguma rėksmingųjų Europos politikų, viešai demonstruodami savo neapykantą nacizmui, stengiasi suvesti jį į formaliąsias ir paviršines Adolfo Hitlerio nacionalsocialistų partijos detales, tokias kaip uniforma, simbolika, sveikinimosi būdas ar antisemitizmas.

Tačiau visa tai nėra nusikaltimai (bent jau įprastine prasme), nacizmas buvo universaliai pasmerktas dėl savo nusikaltimų prieš žmoniškumą ir dėl savo etikos, kuri tuos nusikaltimus padarė ne tik įmanomais, bet ir natūraliais bei skatinamais visuomenės.

Todėl man nacizmas, kaip blogio simbolis, yra pasaulio suvokimo ir visų pirma elgesio būdas, kai grupė žmonių ne tik suvokia save pranašesniais už kitus, bet ir mano turį teisę elgtis su „žemesniaisiais“ taip, kaip jiems patinka, ir žinoma, kai jie taip ir iš tikrųjų elgiasi – juos diskriminuoja, žemina ar netgi žudo.

Labai tikiuosi, kad Hitlerio NSDAP buvo pasmerkta ne todėl, kad jos aukomis tapo būtent žydai, tauta įtakinga tiek JAV, tiek Britanijoje, ir kad todėl korektiškai vadinu naciais taip pat ir Jėzų Naviną (biblijinį kruvinąjį žydų karvedį ir tautos didvyrį) bei visus tuos sionistus, kurie žudė arabus todėl, kad šie, nebūdami išrinktosios tautos atstovais, neturi teisės gyventi žemėje, Jehovos pažadėtoje žydų tautai.

klausimas

Kuris kryžius labiau nusipelnė būti universaliu istoriniu niekšybės, žiaurumo ir nusikaltimų simboliu?

Svastika
Svastika

Krikščioniškasis kryžius
Krikščioniškas kryžius

Abu vienodai

Nė vienas to nenusipelnė

Todėl manau, kad dabartinė Vokietijos vadovė, norėdama persekioti svastikos, kaip neįstengiančių ginkluotai pasipriešinti mažumų religino simbolio, nešiotojus todėl, kad svastika buvo nacių simbolis, šia prasme niekuo nesiskiria nuo Hitlerio, persekiojusio žydus už tai, kad kai kurie žydų bankininkai sabotavo vokiečių armijos finansavimą Pirmojo pasaulinio karo metu.

Priešinimasis svastikos persekiojimui tokiu būdu yra ir priešinimasis Europos Sąjungoje atgimstančiam nacizmui, šiuo metu matomai atstovaujamam ir Angelos Merkel. (Gal ir pats Hitleris, jei būtų gyvas, šia prasme didžiuotųsi Angela kaip savęs verta įpėdine Vokietijos kanclerio poste.)

Akivaizdu, kad Merkel vadovaujami Vokietijos krikščionys demokratai, siekdami uždrausti svastiką, pratęsia istorines krikščionybės, ir visų pirma, Katalikų bažnyčios, negailestingo kitų tikėjimų bei religijų persekiojimo tradicijas.

Dabar tokie žmonės jau nebedrįsta užkurti inkvizicijos laužų ar griebtis istorinių jėzuitiškų metodų, tačiau matyt jie dar svajoja, kaip sodins „pagonis“ už grotų, niokos tūkstantmečius simbolius ir degins šventas knygas už tai, kad svastika kažkada patiko žmogui, pralaimėjusiam pasaulinį karą.

Laiškas (vėliavėlė puslapio viršuje  – nuoroda į originalų tekstą anglų kalba)

Tris šio laiško kopijas išsiunčiau registruotu paštu Ksavjerui Solanai, Europos Sąjungos Tarybos generaliniam sekretoriui, Chosė Manueliui Barosui, Europos Komisijos prezidentui, ir Hansui-Gertui Pėteringui, Europos Parlamento prezidentui, su prašymais perduoti laišką jų vadovaujamoms institucijoms.Atviras laiškas Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai ir Europos Parlamentui


Prašymas nedelsiant sustabdyti svastikos uždraudimo svarstymą ir neleisti atgimti Inkvizicijai Europos Sąjungoje


Senoji baltų religija buvo šimtmečiais persekiojama krikščionių ir įvairių politinių valdžių. Ilgą laiką Lietuvoje baltų religinė bendruomenė negalėjo turėti formalių institucijų ar netgi nekilnojamo turto, kadangi čia visada dominavo Katalikų bažnyčia, kuri per savo ilgą istoriją garsėjo nepakantumu ir nusikaltimais prieš kitas religines bendruomenes.

Tačiau baltų tikėjimas išliko per persekiojimo šimtmečius (nors tik nedaugelis Lietuvoje formaliai ir viešai deklaruoja esą jo pasekėjai, kadangi vis dar išlieka rimta grėsmė patirti sankcijas, tokias kaip psichologinis smurtas, ypač kaimo rajonuose ir mokyklose). Jis išliko tiek kaip atskirų grupių religija, tiek kaip asmeninis tikėjimas. Per šimtmečius visuomenėje buvo išsaugoti ir baltų religiniai simboliai, jie taip pat išliko tautosakoje ir tautinėse rankdarbių tradicijose.


Baltų religijoje yra daug dievų, tačiau Lietuvoje daugelis tikinčiųjų atiduoda pirmenybę Perkūnui, pripažindami jį vyriausiuoju lietuvišku dievu. Pagrindinis Perkūno simbolis yra svastika, lietuviškai – ugnies kryžius (latviškai – uguns krusts) taigi svastika yra pagrindinis religinis simbolis daugelio išpažįstančiųjų senąjį Lietuvos tikėjimą.


Svastika yra pagrindinis mano (Giedriaus Šarkano) tikėjimo simbolis.


Bent jau formaliai, aš esu Europos Sąjungos pilietis. Norėčiau tikėti, kad Europos Sąjungos teisė gina ir mano pagrindines teises ir laisves.


Teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę yra įtvirtinta daugelyje Europos Sąjungos teisės aktų. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje yra nedviprasmiškai pripažįstama, kad „kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę“.

Taigi Europos Sąjunga man garantuoja teisę laisvai išpažinti savo protėvių tikėjimą ir religiją, nesvarbu kokie bebūtų jų simboliai.


Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad nacių padarytų nusikaltimų skaičius tikrai nepranoksta Katalikų bažnyčios istorinių nusikaltimų skaičiaus. Todėl, svarstydama svastikos uždraudimo klausimą, tačiau netgi nesvarstydama krikščioniškojo kryžiaus uždraudimo klausimo, Europos Sąjunga akivaizdžiai diskriminuoja visus tikėjimus ir religijas, kurių simbolis yra svastika, Europos Sąjungoje dominuojančios krikščionybės atžvilgiu, nors Europos Sąjungos teisė draudžia diskriminaciją religiniu pagrindu.

Todėl


Aš, Giedrius Šarkanas, Europos Sąjungos pilietis, prašau ir reikalauju Europos Sąjungos institucijų arba 1) nedelsiant sustabdyti svarstymą uždrausti pagrindinį mano tikėjimo simbolį, svastiką, kaip ir bet kokią kitą veiklą, pažeidžiančią Europos Sąjungos man garantuojamas teises, arba bent jau 2) bendrai svarstyti abejų simbolių: svastikos ir krikščioniškojo kryžiaus uždraudimo klausimą.


Žmonės, išpažįstantys senąjį baltų tikėjimą, jau daugelį amžių kentėjo nuo krikščionių, ir ypač Katalikų bažnyčios, persekiojimo.

Todėl


Prašau sustabdyti Inkvizicijos ir jėzuitizmo tradicijų atgimimą Europos Sąjungoje, labai primenantį istorinių Katalikų bažnyčios žydų persekiojimo tradicijų atgimimą nacistinėje Vokietijoje.Linkėjimai,

Giedrius Šarkanas


xxxxxxxxxxxx,
Vilnius, Lietuva,
xxxxxxxxxx
giedrius@counter-propaganda.w3.lt

2007 m. vasario 1 d.

Atsakymai

Atsakymai iš visų trijų vietų buvo formalūs ir praktiškai sutapo.

Buvo pareikšta, kad 1) mažai tikimybių, kad pasiūlymas uždrausti ugnies kryžių sulauks visų Europos Sąjungos narių pritarimo ir 2) Vokietija (tuo metu) jau atsiėmė savo pasiūlymą.

Išvados

Kol kas realaus pavojaus, kad svastika bus uždrausta Europos Sąjungoje taip, kaip dabar Vokietijoje, nėra.

Tačiau akivaizdu, kad svastikos neuždraudimas yra suprantamas kaip kažkokia krikščionių malonė jų vadinamiesiems „pagonims“. Kitaip sakant, ES vis labiau įsisiautėjantys krikščionys negerbia senovinio lietuviškojo simbolio (ir tuo pačiu paties lietuviško tikėjimo – lietuvietybės).

Todėl tikėtina, kad, pasikeitus Europos Sąjungos sprendimų priėmimo taisyklėms ar dar labiau išaugus krikščioniškųjų fanatikų įtakai, Perkūno kryžius, o kartu – ir visa per amžius išlikusi lietuvių tautos kultūra gali vėl atsidurti už įstatymo ribų, kaip kad buvo nuo Viduramžių iki pat 20 a.

Ką apie tai galvojate?


Įveskite antrąjį ir trečiąjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Akis už akį, dantis už dantį, ranka už ranką, koja už koją.

Biblija, Pakartoto įstatymo knyga, 19/21

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021