Counter-Propaganda.com

Terorizmas – kurie amoralesni: teroristai ar tie, kurie kariauja su „Pasauliniu terorizmu“?

2005 04 25

Terorizmas dabar tiktai laimi, JAV ir jų „sąjungininkų“ primityviai kritikuojamas ir puolamas. „Kovos su terorizmu“ retorika duoda priešingus rezultatus nei tikimasi, kadangi vargu ar dabartiniai „teroristai“ yra amoralesni už tuos, kurie su jais kovoja.

Žodžiui „terorizmas“ vienareikšmiško blogio prasmę suteikė lėktuvų pagrobėjai, o ne kovotojai už laisvę

klausimas

Kurie amoralesni, teroristai ar jų medžiotojai?

Teroristai

Tie, kurie skelbiasi kariaują „karą prieš terorizmą“

Ir tie, ir tie tokie patys

Terorizmas buvo galutinai demonizuotas tik XX amžiaus pabaigoje, kai „teroristais“ buvo pradėta vadinti ir kriminalinius nusikaltėlius, paimančius įkaitais žmonių grupes lėktuvuose, autobusuose ar pan. su tikslu gauti išpirką.

Dabar JAV ir jų įtakos sferos valstybių oficialioji propaganda įnirtingai bando įtikinti pasaulio visuomenę, kad egzistuoja „Pasaulinis terorizmas“ – siekianti sugriauti pasaulį absoliutaus blogio organizacija, su kuria pasiaukojamai kovoja gerieji ir kilnieji amerikiečiai bei jų ištikimieji sąjungininkai.

Etiketę „terorizmas“ JAV propaganda gudriai prilipdo kiekvienam savo priešui

Išpūsdama kovos su pasipelnymo siekiančiais žmonių grobėjais svarbą, JAV oficialioji propaganda visada turėjo kur kas svarbesnį tikslą – sukurti universalų pasiteisinimą, kuriuo pasiremdamos JAV galėtų susidoroti su savo politiniais priešais nesukeldamos viso pasaulio pasipiktinimo, kas, beje, amerikiečiams buvo laikinai pavykę sumaniai spekuliuojant pasipiktinimu dėl radikaliųjų musulmonų 2001 m. sugriauto Pasaulio Prekybos Centro Niujorke.

Dabar „teroristu“ ar bent „terorizmo rėmėju“ gali būti oficialiai pavadintas bet kuris asmuo, remiantis bet kokį pasipriešinimą JAV, jų ištikimiesiems „sąjungininkams“ ar jų okupacinėms pajėgoms bei specialiosioms tarnyboms visame pasaulyje. Amerikiečių propaganda bando visiems JAV priešams priskirti tokį pat moralinį ir teisinį statusą, kaip ir lėktuvų pagrobėjams pasipelnymo tikslais, ir tai jai paprastai pavyksta akiplėšiškai manipuliuojant vienu vieninteliu žodžiu „terorizmas“.

Ar „kariautojai su terorizmu“ turi moralinę teisę pasmerkti teroristus?

Norint sukompromituoti ir pasmerkti žmogų ar organizaciją, neužtenka juos kuo nors apkaltinti – tas, kuris kaltina kitus, pats turi turėti nors minimalų moralinį autoritetą.

JAV ir jų kontroliuojamų valstybių vyriausybės, jų ideologiniai ir propagandiniai darbuotojai bei žiniasklaida vieningai tvirtina, kad JAV yra demokratijos, teisingumo, žmogaus teisių, moralės ir pan. idealas.

Tačiau taip toli gražu nemano dauguma žmonių visame pasaulyje, kurie neturi asmeninių paskatų meilikauti ir žemintis prieš JAV. Pavyzdžiui, Britanijos vyriausybė nenuilsdama tiesiogiai ir netiesiogiai tvirtina apie savo ištikimybę JAV politikai, tuo tarpu tam nepritaria didelė dalis britų.

Žmonijos dauguma mano, kad būtent JAV yra didžiausias pavojus taikai ir saugumui, ir jai amerikietiška „karo su terorizmu“ propaganda tiktai skatina psichologinę simpatiją vadinamiesiems teroristams.

Pagaliau žmonės patys gali palyginti teroristus su tais, kurie prieš juos „kariauja“.

Terorizmas ir teroristai – moralinis portretas

Kalbant apie teroristus, dažniausiai piktinamasi tuo, kad jie savo tikslų siekia vadinamųjų „teroro aktų“ – smurtinių išpuolių, kuriais siekiama ne tiek padaryti konkrečią žalą, kiek įbauginti priešą, pagalba. Tokių išpuolių metu dažnai nukenčia civiliai, ir taikių žmonių žūtis – pagrindinis dalykas, kuriuo visai teisingai piktinasi kovotojantys „karą su terorizmu“.

Tačiau niekas negali paneigti akivaizdaus fakto, kad terorizmo dažniausiai griebiasi neturintys kitų realių priemonių kovoti už savo politinius įsitikinimus, savo tėvynės ir artimųjų laisvę. Paprasčiausiai nėra kito realaus būdo, kuriuo pavergta tauta, ypač nepalaikoma JAV, galėtų išsikovoti laisvę. Netgi kovotoju su terorizmu save deklaruojantis Izraelis buvo įkurtas tokiais metodais, kokie dabar vienareikšmiai vadinami „terorizmu“.

Dabartinius teroristus įdomu palyginti su jų kolegomis partizanais, kovojusiais prieš hitlerinės Vokietijos ar Tarybų Sąjungos okupacinius režimus. Pastarieji juk neretai griebdavosi dar žiauresnių priemonių nei XXI amžiaus radikalieji musulmonai, nors vadovavosi iš esmės identiškais politiniais bei moraliniais motyvais.

„Teroro aktų“ metu dažnai žūna taikūs gyventojai, tačiau labai dažnai teroristai žūna ir patys. Teroristai nevertina savo gyvybių labiau už savo aukų gyvybes, ir, jei reikia, drąsiai jas aukoja.

Ir pabaigai, vadinamieji teroristai retai kankina savo aukas ar iš jų tyčiojasi. Jų kartais įvykdomas mirties bausmes sunku pavadinti nežmonišku elgesiu.

„Kovotojai prieš terorizmą“ – moralinis portretas

Tiek materialiojoje, tiek ideologinėje bei propagandinėje „kovos su terorizmu“ plotmėse pirmauja JAV vyriausybė, armija bei specialiosios tarnybos, pagarsėjusios savo nusikaltimais prieš žmoniškumą Korėjoje, Vietname, Kambodžoje, Grenadoje, Jugoslavijoje, Afganistane bei Irake. Pačios JAV nuo seno garsėja kaip rasistinės diskriminacijos židinys, kur iš tikrųjų gerbiamos tik baltųjų protestantų teisės.

Vien tik Irake „kovotojai su terorizmu“ jau išskerdė apie šimtą tūkstančių irakiečių, kurių didelę dalį sudarė taikūs civiliai. JAV armijos lakūnai, kartais prisiriję LSD ar panašių preparatų, besivaikydami teroristus neretai sumedžioja dešimtis civilių, susirinkusių švęsti vestuvių ar kokios kitos šventės, nesibodėdami bombarduoja netgi taikiai žaidžiančius mažamečius vaikus.

„Kovotojai su terorizmu“ yra nepalyginamai galingesni už savo priešus, tačiau jie nedvejodami griebiasi netgi cheminių ginklų, kartu su teroristais išžudydami ir netoliese esančius civilius.

Pagaliau CŽV ir panašios JAV tarnybos garsėja savo nežmonišku elgesiu su belaisviais. Kankinimai, patyčios, beginklių kalinių žudymas, nežmoniškas elgesys netgi su tais, kurie tik įtariami organizavę pasipriešinimą JAV, – CŽV darbuotojų ir jų įvairaus plauko kolegų nežmoniškas žiaurumas jau yra tapęs legenda.

Teroristai ir „kovotojai su terorizmu“ – palyginimas

„Kovotojų su terorizmu“ išskirtinis bruožas – savo gyvybes jie vertina nepalyginamai labiau nei savo nužudomų taikių musulmonų gyvybes.

Dažniausiai jie „kariauja su terorizmu“ saugiai pasislėpę už savo techniškai tobuliausių lėktuvų ar tankų šarvų ir visada, netgi šaltakraujiškai skersdami šimtus ar tūkstančius niekuo dėtų civilių, demonstruoja begalinį pasipiktinimą žuvus kad ir vienam vieninteliam jų tautiečiui.

Tuo tarpu teroristai nemano, kad jų gyvybės yra vertingesnės už kitų, ir esant reikalui nedvejodami jas aukoja. Teroristai nužudo kur kas mažiau taikių gyventojų nei jų priešai – netgi tie keli tūkstančiai 2001 m. rugsėjo 11 aukų nublanksta prieš šimtus tūkstančių nužudytųjų „karo su terorizmu“ metu.

Terorizmas nusineša žmonių gyvybes, tačiau dažniausiai žmonės žūsta netikėtai ir neskausmingai. Tuo tarpu „kovotojai su terorizmu“ dažnai savo priešus kankina, žemina ir įvairiai iš jų tyčiojasi prieš nužudydami.

Propaganda neapgaus šimtų milijonų musulmonų

Skirtingai nuo krikščionybės, islamas – tai religija, kurioje svarbiausia nuoširdumas ir atsidavimas, tikėjimas be apsimetinėjimų ir veidmainystės, todėl krikščionys vis dar niekaip negali perprasti musulmonų. Jie dar nesuprato, kad „kare su terorizmu“ dauguma musulmonų parems moralesniąją pusę, o ne tą, kuri žadės didesnę materialinę naudą.

JAV ir jų ištikimųjų sąjungininkų propaganda be perstojo kartoja, kad jie gina demokratiją, laisvę, žmogaus teises ir pan., tačiau dauguma žmonių sugeba patys nuspręsti, kas teisus, o kas ne, pagal tikruosius faktus, kurių nepavyksta nuslėpti netgi amerikietiškajai cenzūrai.

Dabartiniai vadinamieji „teroristai“ yra taip lengvai palyginami su „kovotojais prieš terorizmą“ žmoniškumo ir moralės plotmėje, kad beveik nelieka abejonių, jog idiotiška „karo su terorizmu“ retorika suvienys daugumą pasaulio musulmonų kovai už vertybes, priešingas deklaruojamoms jaunesniojo Bušo ir kitų primityviųjų Vakarų politikų, ideologų bei propagandistų

Ką apie tai galvojate?


Įveskite antrąjį ir paskutinįjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Laisvė yra teisė sakyti žmonėms tai, ko jie nenori girdėti.

Džordžas Orvelas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2019