Counter-Propaganda.com

Europos Sąjunga – ne kuria, o griauna

2005 05 01

Europos Sąjunga griauna demokratiją ir skleidžia korupciją. Bet kokią opoziciją ES oficialioji propaganda neutralizuoja spekuliuodama konservatyviosiomis ekonomikos ideologijomis bei Europos simbolika.

ES aukštinanti propaganda neatitinka tikrovės

Europos Sąjunga mėgsta liaupsinti save kaip visos Europos atstovę, stiprinančią žemyno ekonominį ir politinį potencialą. Europos Sąjungos plėtra visada pristatoma kaip vienareikšmiškai progresyvus istorinis procesas, keliantis europiečių gerovę, užtikrinantis žmogaus teises ir demokratiją.

Tačiau visiems prieinami ekonomikos rodikliai aiškiai demonstruoja, kad nuo to laiko, kai buvo įsteigta Europos Sąjunga, jos narių ūkis santykinai silpnėja. Euro įvedimas įstūmė Vakarų Europos šalis į gilią ekonomikos krizę, ir, nors Europos Ekonominė Bendrija dar ne taip seniai buvo efektyviausia ekonomine organizacija pasaulyje, Europos Sąjunga jau tapo sunkia našta savo piliečiams.

Europos Sąjunga skleidžia korupciją

Kai kurių Vidurio ir Rytų Europos šalių patirtis rodo, kad Europos Sąjunga skatina korupciją savo narėse, ir ne tiktai todėl, kad išpučia biurokratų skaičių ir smarkiai padidina kyšininkavimo galimybes su įvairių biurokratiškai valdomų fondų bei programų pagalba.

Pavyzdžiui, įstojusi į Europos Sąjungą 2004 m., Lietuva iš karto tapo pačia korumpuočiausia valstybe visoje Europoje.

Europos Sąjunga griauna demokratiją

Europos Sąjunga sugriauna visas tas demokratijos bei teisės institucijas, kurios trukdo jai didinti savo įtaką ir todėl netinka „Europos statybai“. Be jokių skrupulų kišdamasi į valstybių vidaus politiką, Europos Sąjunga sugriauna netgi pačią demokratinę politikų atsakomybę, kadangi pastarieji suverčia ES visą kaltę dėl savo politinių nesėkmių ir nekompetentingumo.

Tuo būdu Europos Sąjunga sunaikina prielaidas, būtinas žmogaus teisių užtikrinimui. Europos Sąjungos narių nedrįsta kritikuoti dauguma tarptautinių organizacijų, todėl politikų ir valdininkų savivalė paprastų žmonių atžvilgiu čia faktiškai nebevaržoma.

Tai ypač aiškiai pastebima Lietuvoje, kur bešališkas teismo procesas yra tapęs išskirtine turtingųjų privilegija. Kaip liudija visuomenės apklausos, atliktos įstojus į Europos Sąjungą, jau maždaug pusė lietuvių nebelaiko Lietuvos demokratine valstybe.

Europos Sąjunga išvengia bet kokios kritikos spekuliuodama Europos simbolika

„Europa“ yra pozityvus simbolis ne tik europiečiams, todėl Europos Sąjunga siekia jį monopolizuoti bet kokia kaina, nors pati apima tik dalį Europos žemyno. ES biurokratams labai padeda nuolanki Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių pozicija.

Dėl nesuprantamų priežasčių netgi didelę žemyno dalį užimanti Rusija sutinka su tuo, kad nėra vadinama Europos dalimi, tuo leisdamasi, kad Europos Sąjunga ją žemintų viso pasaulio akyse.

ES propaganda faktiškai nesutinka pasipriešinimo, kadangi Europos Sąjungos biurokratija jau kontroliuoja ne tik Vakarų, bet ir Vidurio Europą, o taip pat ir nemažą dalį Rytų Europos. Išradingai manipuliuodami ekonomikos ideologijomis, Europos simbolika bei „istorinės ES misijos“ mitologija, Europos Sąjunga, jos ideologai bei propagandistai sėkmingai neutralizuoja tiek išorinę, tiek vidinę opoziciją.

Ką apie tai galvojate?


Įveskite antrąjį ir paskutinįjį skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Patriotizmas – tai tavo įsitikinimas, kad ši šalis yra viršesnė už visas kitas šalis, nes tu joje gimei.

Bernardas Šou

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021