Counter-Propaganda.com

2001 m. rugsėjo 11-oji tapo didele islamo pergale prieš Vakarus

2006 01 03

Rugsėjo 11 atakos konsolidavo radikalųjį islamą, sustiprino Al Kaedą ir kitas radikalias musulmoniškas organizacijas. Jų pasekmėje Vakarai dabar gyvena baimėje, daugelis šalių tampa policinėmis valstybėmis.

Pasaulio prekybos centro susprogdinimas – sėkmingiausia teroristinė operacija islamo istorijoje

2001 m. rugsėjo 11-ąją radikaliai musulmonų grupuotei Al Kaeda priklausantys devyniolika jaunuolių, kuriems vadovavo Mahometas Ata, užgrobė keturis amerikiečių keleivinius lėktuvus.

Du lėktuvus jie nukreipė į Pasaulio prekybos centrą Niujorke, – abu jo pastatai sugriuvo, nusinešdami beveik tris tūkstančius gyvybių (daugiausia civilių).

Ar Mahometas Ata tikėjosi, kad jo ataka taps tokia didele islamo pergale?
Mahometas Ata

Trečiasis lėktuvas buvo nukreiptas ir įsirėžė į Pentagoną (JAV Gynybos ministerijos pastatą) – žuvo daugiau nei šimtas kariškių.

Ketvirtasis lėktuvas nepasiekė savo tikslo ir sudužo nusinešdamas visų juo skridusių žmonių gyvybes.

Apibendrinant, tik devyniolika jaunuolių musulmonų sėkmingai atakavo Pentagoną ir Pasaulio prekybos centrą – JAV ir visus Vakarus simbolizuojančius pastatus, saugojamus galingiausios pasaulio valstybės karinės galios.

(Pasaulio prekybos centras nebuvo šiaip didelė civilių sankaupa, kaip kartais teigia JAV ar pan. propaganda su akivaizdžiu tikslu pavaizduoti Mahometą Atą ir jo bendražygius niekingais nekaltų civilių žudikais. Radikalieji musulmonai buvo jau ne kartą deklaravę, kad laiko Pasaulio prekybos centrą Vakarų agresijos prieš islamą simboliu ir prisiekę, kad anksčiau ar vėliau jį sunaikins.)

Atmetus propagandą, rugsėjo 11-osios ataka buvo rimtas politinis žingsnis su gilia simboline potekste

JAV ir jų sąjungininkų vyriausybės Pasaulio prekybos centro sunaikinimą įvardina kaip nusikalstamą tarptautinės agresijos aktą, tačiau žiūrint radikaliųjų musulmonų akimis, rugsėjo 11-oji buvo tik vienas iš karinių veiksmų istoriniame islamo kare prieš krikščionybę, prieš musulmonus engiančią Vakarų civilizaciją.

Proamerikietiškoji žiniasklaida mėgina pavaizduoti Mahometą Atą ir jo draugus kaip niekingus civilių žudikus, tačiau jie juk puolė tai, ką suvokė kaip svarbiausius priešislamiškųjų Vakarų štabus, – būtent diskriminacinė Vakarų (krikščionių) tarptautinės prekybos ir investicijų politika yra laikoma pagrindine priemone ekonomiškai smukdyti islamo valstybes ir neleisti joms pilnai pasinaudoti naftos išteklių teikiamais pranašumais.

Lemtingąją rugsėjo 11-ąją jaunuoliai ne tik pasmerkė mirčiai nekaltus žmones, bet ir pasiaukojo patys. Jau vien tai paskatino jais žavėtis ne vieną milijoną musulmonų.

Kaip viso labo devyniolika peiliais popieriui pjaustyti apsiginklavusių jaunuolių sugebėjo įveikti visą vakarietiškąjį pasaulį, nepaisant jo milžiniško atominių ir konvencinių ginklų arsenalo, nanotechnologijų, kosminių erdvėlaivių bei kitų sunkiai ir beišvardijamų išteklių bei pranašumų?

(Ir ne tik musulmonų – dauguma žmonių žavisi pasiaukojimu dėl savo idealų, kokie šie bebūtų. Pavyzdžiui, Če Gevara žavisi šimtai milijonų žmonių, nepritariančių marksizmui, žavisi ne kaip revoliucionieriumi, o kaip žmogumi, kuris gyveno ir mirė dėl savo idealų.)

Mahometo Atos grupė ne šiaip sau žudė nekaltus civilius, jie siekė aiškaus politinio tikslo – pakeisti jėgų pusiausvyrą pasaulyje savo naudai, – kad krikščionys nebegalėtų primesti savo valios islamo pasauliui. Jie norėjo pademonstruoti musulmonų ryžtą kovoti už savo teises bei tarptautinį statusą ir tam aukoti savo gyvybes.

Rugsėjo 11-osios atakos išprovokavo įvykius, iš esmės sustiprinusius radikalųjį islamą

Pasaulio prekybos centro išsprogdinimas paskatino daugelį politinių ir socialinių procesų, naudingų radikaliesiems musulmonams. Visų pirma, daug daugiau dėmesio jiems pradėjo skirti pasaulio žiniasklaida, ir ekstremistai pasijuto jėga, su kuria reikia skaitytis.

Kitas, ko gero didžiausias Mahometo Atos pasiekimas buvo JAV pasiryžimas pulti Afganistaną ir Iraką. Šių šalių okupacijos dėka vėliau galutinai sužlugo Vakarų puoselėti mitai apie vakarietišką demokratiją, teisingumą, suverenitetą ir pan. – mitai, tarnavę kaip veiksminga ideologinė atsvara islamo fundamentalizmo idėjoms.

Pagaliau JAV ir kitur prasidėję musulmonų teisių suvaržymai, persekiojimai, Afganistane ir Irake peraugę į žudynes, pavertė islamo teroristus karžygiais, kovojančiais už visų musulmonų teises, kankiniais, persekiojamais dėl savo tikėjimo.

Rugsėjo 11-oji mobilizavo radikalųjį islamą visame pasaulyje

Ką besakytų JAV ar Britanijos vyriausybės, po rugsėjo 11-osios Al Kaeda tapo populiariausia islamo organizacija, o Osama bin Ladenas – kovos už musulmonų teises simboliu, – o juk prieš rugsėjo 11-ąją apie bin Ladeną iš viso mažai kas buvo girdėjęs.

Al Kaedos padaliniai dabar jau veikia vos ne visose pasaulio šalyse ir yra palaikomi daugelio musulmonų; smarkiai išaugo ir kitų radikaliųjų islamo organizacijų įtaka. Jei anksčiau pasaulyje buvo vos kelios valstybės, kurios turėjo saugotis ekstremistų išpuolių, tai dabar teroro aktų bijomasi vos ne visur.

Smarkiai sustiprėjo radikaliųjų islamo valstybių, ypač Irano ir Sirijos, autoritetas bei įtaka pasaulyje, jų politinis ryžtas. Visai tikėtina, kad jau netolimoje ateityje Iranas susikurs atominį ginklą bei suvienys viso pasaulio šiitus.

Taigi praėjus vos porai metų po rugsėjo 11-osios, radikalusis islamas tapo rimta jėga; kovinės musulmonų organizacijos iš atskirų ekstremistų kuopelių tapo galinga centralizuotai valdoma struktūra, šiuo metu akivaizdžiai laiminčia psichologinį karą prieš ištekliais pertekusius Vakarus.

JAV ir jų sąjungininkai gyvena baimėje

Po lemtingosios rugsėjo 11-osios Vakarai neatpažįstamai pasikeitė. Nemažai vakariečių gyvena pastovioje teroristų baimėje.

klausimas

Kas pavertė 2001 m. rugsėjo 11-ąją didele islamo pergale prieš Vakarus?

Mahometas Ata

Islamo ekstremistai

Vakarai

Jie visi dirbo kaip viena komanda

Nemanau, kad rugsėjo 11-oji tapo islamo pergale

Visos prisidėjusios prie Irako okupacijos valstybės bijo radikaliųjų musulmonų atakų. Oro uostai, atominės elektrinės, didelės gamyklos bei kiti svarbūs objektai dabar yra sustiprintai saugojami dieną ir naktį.

Ką bekalbėtų JAV vyriausybė, panašu, kad islamo ekstremistams pavyko visiškai įbauginti amerikiečius ir jų NATO sąjungininkus.

Kitas baimės šaltinis yra karas. Islamo valstybių: Afganistano ir Irako, – okupacijos jau tapo didžiausia Amerikos ir Europos problema. Tai ne tik milijardinės karinės išlaidos ir šimtai tūkstančių žmonių aukų, Afganistanas ir Irakas – tai beviltiška neišvengiamai ateinančio pralaimėjimo baimė.

Vakarų šalys tapo policinėmis valstybėmis

Rugsėjo 11-oji pavertė saugumą absoliučiu prioritetu JAV ir kitose Vakarų šalyse. Paniškoje islamo teroristų baimėje kuriamos sudėtingiausios asmeninės identifikacijos technologijos, vis mažėja vietų, kur būtų galima įeiti be kokio nors dokumento.

Oro uostų saugumo procedūros tapo tiesiog žeminančiomis, o ir kitur tenka įprasti prie smulkmeniškų patikrinimų, anketų, apžiūrų ir kitų panašių saugumo ritualų.

Pagaliau, be galo išaugo stebėjimo kamerų ir privačių pokalbių pasiklausymo taškų skaičius. Amerikiečiai ir ypač britai yra stebimi vos ne kiekvienoje gatvėje, jų telefonų klausosi įvairiausios tarnybos, be perstojo šnipinėjančios kiekvieno žmogaus asmeninį gyvenimą.

Taigi dabar neseni postringavimai apie vakarietiškąją laisvę bei žmogaus teises skamba visiškai juokingai, – „vakarietiškosios demokratijos“ tapo policinėmis valstybėmis, kuriose karaliauja įvairaus plauko specialiosios tarnybos.

Ar Mahometas Ata ir jo draugai sugebėjo vieni nugalėti Vakarus?

Taigi dabar jau aišku, kad rugsėjo 11-oji tapo tikra islamiškojo ekstremizmo pergale. Tačiau kaip viso labo devyniolika peiliais popieriui pjaustyti apsiginklavusių jaunuolių sugebėjo įveikti visą vakarietiškąjį pasaulį, nepaisant jo milžiniško atominių ir konvencinių ginklų arsenalo, nanotechnologijų, kosminių erdvėlaivių bei kitų sunkiai ir beišvardijamų išteklių bei pranašumų?

Nejaugi nulėmė vėlesnės kitų musulmonų atakos? Vargu. Juk patys Vakarai pratęsė Mahometo Atos ir jo bendražygių misiją.

tęsinys

Ar jie buvo tokie genialūs, ar Vakarai tokie kvaili?


Įveskite paskutinius du skaitmenis! įjunkite paveiksliukus ir pyragiukus

vardas   

   

Atsiduok savo polinkiams neužmiršdamas policininko už kampo.

Viljamas Somersetas Moemas

Counter-Propaganda.com

Counter-Propaganda.com – lt

simbolis

Counter-Propaganda.com

naujienos

užsakyti naujienas

elepaštu elepaštuRSS RSS

socialiniuose tinkluose

simbolis

©  Giedrius // 2005 - 2021